De juiste mensen op de juiste plek dankzij psychologisch onderzoek

Bekijk onderzoeken

Het Twents Instituut voor Toegepaste Psychologie onderzoekt al meer dan 30 jaar personen door middel van psychologisch onderzoek en assessments. De intellectuele capaciteiten en persoonseigenschappen worden in kaart gebracht. Hiermee wordt de aanleg en geschiktheid voor een functie of een loopbaantype duidelijk. Het Twents Instituut voor Toegepaste Psychologie geeft vervolgens een advies over potentiële geschiktheid van de kandidaat. Kwalitatief, snel inzetbaar en op maat.

Selectie onderzoek

Wanneer zich ergens een vacature voordoet, zal men streven de open plaats zo goed mogelijk te doen bezetten; dit is in het belang van zowel de arbeidsorganisatie als van de sollicitant. Voor de sollicitant is het vooral van belang te weten of hij/zij in een functie komt, waartegen hij/zij is opgewassen en waarin hij/zij zich kan ontplooien.

  • VACATURES
  • DOORGROEIEN

Resultaat

De juiste persoon op de juiste plek

Werkwijze

Op basis van een functie-analyse worden de competenties in kaart gebracht en getest.

Ontwikkel Assessment

Een ontwikkel assessment vindt vooral plaats indien er sprake is van een functieverandering binnen dan wel buiten het bedrijf. Bij een ontwikkel assessment wordt een objectieve (toekomstgerichte/ontwikkelinggerichte) beoordeling gegeven van de capaciteiten en mogelijkheden van een persoon.

  • FUNCTIEVERANDERING
  • DOORGROEIEN
  • WAT KAN IK
  • WAT PAST BIJ MIJ

Resultaat

Inzicht in eigen functioneren en capaciteiten.

Werkwijze

Interview en psychologisch onderzoek.

Klinisch onderzoek

Dit onderzoek vindt plaats bij personen die om een of andere reden zijn vastgelopen binnen hun functie. Op basis van een functie-analyse wordt bekeken in hoeverre de persoonseigenschappen van de betrokkene passen bij de functie, welke problemen zich voordoen binnen de functie en op welke gebieden deze problemen zich manifesteren.

  • VASTGELOPEN IN FUNCTIE
  • BURNOUT
  • PSYCHISCHE KLACHTEN

Resultaat

Advies met betrekking tot werk en eventuele behandeling.

Werkwijze

Interview en (neuro) psychologisch onderzoek.

“Ieder mens heeft verborgen talenten”

Psycholoog H.Vlutters

Onze visie

Wij geloven in de uniekheid van de mens. Door middel van objectief onderzoek brengen wij de vaardigheden in beeld.

Lees meer  

Assessment Centre

De Assessment Center Procedure bij het Twents Instituut voor Toegepaste Psychologie bestaat uit een aantal praktijksimulatieproeven. De praktijksimulatieproeven worden op de onderhavige functie afgestemd en hebben betrekking op frequent in het werk voorkomende situaties en problemen.

Prikkelbaar op je werk?

Workshop: "Zonder stress met succes naar het assessment"

Bij deze workshop worden kandidaten voorbereid op een assessment, zodat zij zich optimaal kunnen inzetten en optimaal tot hun recht komen. 

Ja, ik wil me opgeven