Is dit de toekomst?

 

 

Wij geloven in de uniekheid van de mens!

Psychologisch Onderzoek

h

Selectie onderzoek

Wanneer zich ergens een vacature voordoet, zal men streven de open plaats zo goed mogelijk te doen bezetten; dit is in het belang van zowel de arbeidsorganisatie als van de sollicitant. Voor de sollicitant is het vooral van belang te weten of hij/zij in een functie komt, waartegen hij/zij is opgewassen en waarin hij/zij zich kan ontplooien.

h

Potentieel Onderzoek

Een potentieel onderzoek vindt vooral plaats indien er sprake is van een functieverandering binnen dan wel buiten het bedrijf. Bij een potentieel onderzoek wordt een objectieve (toekomstgerichte/ontwikkelinggerichte) beoordeling gegeven van de capaciteiten en mogelijkheden van een persoon.

h

Assessment Centre

De Assessment Center Procedure bij het Twents Instituut voor Toegepaste Psychologie bestaat uit een aantal praktijksimulatieproeven. De praktijksimulatieproeven worden op de onderhavige functie afgestemd en hebben betrekking op frequent in het werk voorkomende situaties en problemen.

h

Klinisch Onderzoek

Dit onderzoek vindt plaats bij personen die om een of andere reden zijn vastgelopen binnen hun functie. Op basis van een functie-analyse wordt bekeken in hoeverre de persoonseigenschappen van de betrokkene passen bij de functie, welke problemen zich voordoen binnen de functie en op welke gebieden deze problemen zich manifesteren.