Psychologisch Onderzoek

Selectie onderzoek

Wanneer zich ergens een vacature voordoet, zal men streven de open plaats zo goed mogelijk te doen bezetten; dit is in het belang van zowel de arbeidsorganisatie als van de sollicitant. Voor de sollicitant is het vooral van belang te weten of hij/zij in een functie komt, waartegen hij/zij is opgewassen en waarin hij/zij zich kan ontplooien.

  • VACATURES
  • DOORGROEIEN

Resultaat

De juiste persoon op de juiste plek

Werkwijze

Op basis van een functie-analyse worden de competenties in kaart gebracht en getest.

Lees meer

Ontwikkel Assessment

Een ontwikkel assessment vindt vooral plaats indien er sprake is van een functieverandering binnen dan wel buiten het bedrijf. Bij een ontwikkel assessment wordt een objectieve (toekomstgerichte/ontwikkelinggerichte) beoordeling gegeven van de capaciteiten en mogelijkheden van een persoon.

  • FUNCTIEVERANDERING
  • DOORGROEIEN
  • WAT KAN IK
  • WAT PAST BIJ MIJ

Resultaat

Inzicht in eigen functioneren en capaciteiten.

Werkwijze

Interview en psychologisch onderzoek.

Lees meer

Klinisch onderzoek

Dit onderzoek vindt plaats bij personen die om een of andere reden zijn vastgelopen binnen hun functie. Op basis van een functie-analyse wordt bekeken in hoeverre de persoonseigenschappen van de betrokkene passen bij de functie, welke problemen zich voordoen binnen de functie en op welke gebieden deze problemen zich manifesteren.

  • VASTGELOPEN IN FUNCTIE
  • BURNOUT
  • PSYCHISCHE KLACHTEN

Resultaat

Advies met betrekking tot werk en eventuele behandeling.

Werkwijze

Interview en (neuro) psychologisch onderzoek.

Lees meer