Klinisch onderzoek

Dit onderzoek vindt plaats bij personen die om een of andere reden zijn vastgelopen binnen hun functie. Op basis van een functie-analyse wordt bekeken in hoeverre de persoonseigenschappen van de betrokkene passen bij de functie, welke problemen zich voordoen binnen de functie en op welke gebieden deze problemen zich manifesteren. Op basis van het onderzoek worden uitspraken gedaan ten aanzien van het bereiken van mogelijke veranderingen ten aanzien van het persoonlijk functioneren van betrokkene. Het Klinisch onderzoek adviseert over het reïntegratieplan. Hierbij valt dan te denken aan therapeutische begeleiding, faalangstreductietrainingen, functie-assertiviteitstrainingen, opleidingen en dergelijke. Tevens kunnen uitspraken gedaan worden op basis van de DSM-V ten aanzien van ziekte of gebrek, die het functioneren kunnen belemmeren. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van door de Wereld Gezondheidsorganisatie ontwikkelde instrumenten.

Prikelbaar op je werk?