Ontwikkel Assessment

Een Ontwikkel Assessment vindt vooral plaats indien er sprake is van een functieverandering binnen dan wel buiten het bedrijf. Bij een Ontwikkel Assessment wordt een objectieve (toekomstgerichte/ ontwikkelinggerichte) beoordeling gegeven van de capaciteiten en mogelijkheden van een persoon. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan de groeimogelijkheden van de persoon. Gekeken wordt naar persoonskenmerken, intellectuele capaciteiten, aanlegfactoren en interesse. Op basis hiervan zijn voorspellingen mogelijk ten aanzien van de ontwikkeling en leerbaarheid van personen.

Prikkelbaar op je werk?